PURINOX HME logo svg

Privacybeleid

Deze verklaring beschrijft de methode waarop Purinox HME B.V. uw persoonlijke gegevens verwerkt en beschermt.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake bescherming van persoonlijke gegevens is:

Purinox HME B.V.
Drachmeweg 145E
2153 PA Nieuw-Vennep
The Netherlands

Tel. +31 251 745 085
E-mail: contact@purinoxhme.nl
Website: www.purinoxhme.nl

Toepassingsgebied

Persoonlijke gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende doeleinden:

  • Realiseren van productbestellingen van u of uw medisch specialist
  • Verzending van producten naar u
  • Beantwoording van uw vragen over producten
  • Verbetering van onze producten

Alleen essentiële persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden worden verzamelt. De hoeveelheid verzamelde gegevens wordt waar mogelijk beperkt en gepseudonimiseerd.

Purinox HME BV verwerkt onder meer de volgende gegevens:

  • Contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Burgerservicenummer
  • Verzekeringsgegevens
  • Gezondheid gerelateerde informatie
  • Contactinformatie van contactpersoon
  • Productgegevens (ontvangen en bestelde producten)


Rechtsgronden

Persoonsgegevens worden verwerkt na uw toestemming. Uw toestemming is vrijwillig en u kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door contact op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Indien persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een wettelijke verplichting op een ander rechtsgrond, is uw toestemming niet vereist.

Gegevensopslag


Persoonsgegevens worden opgeslagen in een database welke beveiligd is tegen verlies, aanpassingen en onbevoegde toegang door middel van back-ups en versleuteling. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden vernietigd of gewist. Al uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor uw gegevens verwerkt zijn. Uw gegevens zullen uiterlijk 7 jaar na uw laatste overeenkomst met Purinox HME B.V. worden verwijderd.

Overdracht aan derden

Uw persoonsgegevens kan Purinox HME B.V. delen met derden, waaronder distributeurs, als dit nodig is om u bestelde producten te leveren.

Rechten

U hebt het recht op informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt bij de gegevensbeheerder informatie opvragen over de categorieën en doeleinden van informatie die verzamelt wordt. U kunt tevens informatie opvragen over de beoogde periode gedurende uw persoonsgegevens worden opgeslagen en derden die uw persoonsgegevens ontvangen. U hebt het recht op inzage in uw gegevens en op correctie van de gegevens indien deze niet kloppen. U hebt het recht op verwijdering van uw gegevens en het recht om vergeten te worden. U kunt contact opnemen bij de gegevensbeheerder om gegevens te laten rectificeren. U hebt het recht een om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien gerechtvaardigd, zullen uw gegevens vervolgens niet meer worden verwerkt. U hebt het recht op overdracht van uw gegevens. De bij ons bekende persoonsgegevens worden aan u verstrekt in een standaard bestand. U kunt contact opnemen met de gegevensbeheerder via bovengenoemde contactinformatie.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Purinox HME B.V. via bovengenoemde contactinformatie. Daarnaast hebt u recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer: 088-1805250.